Dental Radyoloji

Dental Radyoloji

Dental Radyoloji

Radyolojik görüntüleme yöntemi ve hasta muayenesi detaylı bir şekilde değerlendirilerek hastaya en uygun tedavi yöntemleri belirlenir. Hasta tedavi hakkında bilgilendirildikten sonra tedaviye başlanır. İyi bir tedavi için doğru teşhisin en önemli adım olduğu unutulmamalıdır.

Tomografi cihazı radyolojik olarak üç boyutlu değerlendirmeyi sağladığı için hem hekim hem hasta açısından birçok kolaylık sağlayarak ve doğru teşhis ile iyi bir tedavinin önünü açarak implant cerrahisinde planlama, kemik değerlendirmesi, kist veya tümör gibi patolojilerin ayrıntılı değerlendirilmesi, komşu anatomik oluşumların detaylı değerlendirilmesi, kanal tedavisi gibi birçok tedavi yönteminin bile başarı oranını oldukça arttırmaktadır. Bu yönümüzle bir görüntüleme merkezi olarak da hizmet vermekteyiz.

Dental Volümetrik Tomografi Nedir?

Dental tomografi X ışını kullanmak suretiyle ilgi alanı dışındaki görüntülerin odak dışında bırakılarak istenilen bölgedeki objelerin daha net bir şekilde görülmesini sağlayan, ince kesitlerden oluşan ve hacim içeren görüntü elde etmeye yardımcı olan bir yöntemdir. Klasik diş röntgeni ile arasındaki ana fark, bir volumetrik tomografinin bize 3D görüntü verebilmesidir. Bu da uzunluk, genişlik ve derinlik de dahil üç boyutlu görüntüleme ve tüm dişlerin, çene kemiğinin ve hatta hava yolunun etrafını görebilmemiz anlamına gelir!

Bu bakımdan dental tomografi, çeşitli diş hastalıklarının teşhis edilmesi ve detaylı tedavi planlamasının yapılması anlamında hayati önem arz eder.

Dental konik ışın bilgisayarlı tomografi (CBCT) teknolojisi, diş hekimlerinin hastalarını daha etkili bir şekilde tedavi etmelerine olanak tanıyarak diş radyografik görüntülemenin sonuçlarını kökten değiştirmiştir. Bu teknoloji, diş hekimlerinin saf tanıyı daha doğru yapmalarını sağladığı gibi, hekimlerin tanı ile yetinmeyip daha ileri bir aşamaya geçerek tedavi simülasyonlarını planlamasına izin vermiştir.
• Panoramik ve periapikal röntgen ile pozlanamayan alanları görüntüleyebiliyoruz.
• Çekilen görüntüden kesitler alıp daha detaylı teşhis yapabiliyoruz.
• Görüntüler üzerinde implant planlaması yapılabiliyor.
• Yumuşak doku tespiti, kemik yoğunluğu ölçümü, mandibular kanal mesafesi ölçümü gibi tedavi öncesi planlamalar yapabiliyoruz.
• Tedavi sonrası, protez sonrası ve implant sonrası kontroller yapabiliyoruz.
• Gömük diş, çatlak, anormal sayıda kanal, kist yayılımı, alvelolar doku, sinüs, TME ile ilgili teşhisler gibi tespitler yapabiliyoruz.