Kaplamalar

Kaplamalar

Çeşitli nedenlerle hasar görmüş dişi veya dişleri restore etme yöntemidir.Kuronlar,zayıflamış dişlerin çatlamasını engellemek,kırık bir dişi onarmakköprü yapabilmek,aşırı madde kaybına uğramış veya şekli bozulmuş bir dişi kaplamak için ve implant üst yapısı olrak kullanılabilir.Kuronlar,full metal,metal destekli porselen veya full poselenden yapılabilir. NASIL YERLEŞTİRİLİR? Öncelikle,dişte çürük varsa bu kısımlar temizlenir.Destek,diş kuronunun sığacağı şekilde küçültülür.Ardından en uygun kuronu…

Color Skin

Nav Mode